Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Zoznam zamestnancov a školiteľov záverečných prác
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
priezvisko, meno, tituly adresa, číslo dverí, telefónné číslo, VPCH, e-mail
MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH Košťova 1, VPCH, e-mail : matus.baran(zavinac)vsbm.sk
PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M Košťova 1, VPCH, e-mail : dominik.beres(zavinac)vsbm.sk
JUDr. Ing. Jana Béreš Furmanová, MBA, LL.M Košťova 1, VPCH, e-mail : jana.furmanova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Alena Buzová, PhD., MBA Košťová 1, č.d. 007, tel.: 055 / 720 56 19, VPCH, e-mail : alena.buzova(a)vsbm.sk
Ing. Zuzana Čižiková, PhD., MBA Košťova 1, č.d. 206, VPCH, e-mail : zuzana.cizikova(zavinac)vsbm.sk
doc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH Košťová 1, č.d. 103A, tel. : 055 / 727 43 23, VPCH, e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA Košťová 1, č.d. 208, tel. : 055 / 720 56 14, VPCH, e-mail:ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Zlatica Geročová, PhD., MBA Košťová 1, č.d. 101A, tel. : 055 / 727 43 20, VPCH, e-mail: zlatica.gerocova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Jozef Hakulin Košťova 1, VPCH, e-mail : jozef.hakulin(zavinac)vsbm.sk
Ing. Peter Havaj, PhD., DBA Košťová 1, č.d. 106, tel. : 055 / 720 56 17, VPCH, e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M Košťová 1, č.d. 013D, tel. : 055 / 720 10 78, VPCH, e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk
prof. hon. JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M Košťová 1, č.d. 108, tel. : 055 / 727 43 16, VPCH, e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
Ing. Matúš Karaš, MBA Košťova 1, VPCH, e-mail : matus.karas(zavinac)vsbm.sk
MUDr. Zuzana Kecerová Košťova 1, VPCH, e-mail : zuzana.kecerova(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. Košťová 1, č.d. 209A, tel. : 055 / 720 56 12, VPCH, e-mail: vladimir.klimo(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. hon. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., LL.M Košťová 1, č.d. 002, tel. : 055 / 720 10 71, VPCH, e-mail: stefan.kocan(zavinac)vsbm.sk
Ing. Mária Kočiová Košťová 1, č.d. 212, tel. : 055 / 720 56 16, VPCH, e-mail: maria.kociova(zavinac)vsbm.sk
JUDr. Bc. Radovan Konečný, MBA Košťova 1, VPCH, e-mail : radovan.konecny(zavinac)vsbm.sk
Viktória Kovácsová Košťová 1, č.d. 013C, tel. : 055 / 720 10 79, e-mail: viktoria.kovacsova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Lukáš Lacko, MSc., MPH Košťova 1, VPCH, e-mail : lukas.lacko(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. Košťová 1, č.d. 202B, tel. : 055 / 720 10 74, VPCH, e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Ing. Ľubomír Majerník, PhD., DBA Košťová 1, č.d. 205, tel. : 055 / 720 56 11, e-mail: lubomir.majernik(zavinac)vsbm.sk
Ing. Milan Mališ Košťová 1, č.d. 203, tel. : 055 / 720 10 75, VPCH, e-mail: milan.malis(zavinac)vsbm.sk
doc. Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc. Košťová 1, č.d. 110, tel. : 055 / 720 56 11, VPCH, e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
Ing. Bohumil Mazák Košťová 1, č.d. 211, tel. : 055 / 720 56 11, e-mail: bohumil.mazak(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš,
DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH
Košťová 1, č.d. 001, tel. : 055 / 720 10 77, VPCH, e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk
Ing. Drahomíra Mesárošová, LL.M Košťová 1, č.d. 008, tel.: 055 / 720 56 18, e-mail : drahomira.mesarosova(zavinac)vsbm.sk
prof. hon. RNDr. František Olejník, CSc., DBA Košťová 1, č.d. 210, tel. : 055 / 72 056 13, VPCH, e-mail: frantisek.olejnik(zavinac)vsbm.sk
Ing. Peter Palko, PhD., MBA, MSc. Košťová 1, č.d. 104, tel. : 055 / 727 43 15, VPCH, e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
JUDr. Martina Podhorská, MBA Košťova 1, VPCH, e-mail : martina.podhorska(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc. MSc. Košťová 1, č.d. 107, tel. : 055 / 727 43 18, VPCH, e-mail: josef.reitspis(zavinac)vsbm.sk
MUDr. Daniela Sendeková, MPH Košťova 1, VPCH, e-mail : daniela.sendekova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Kristína Staňová, PhD. Košťová 1, č.d. 202A, tel. : 055 / 720 10 75, VPCH, e-mail: kristina.stanova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc. Košťová 1, č.d. 111, tel. : 055 / 727 43 21, VPCH, e-mail: bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk
Ing. Iveta Štefuriková, LL.M Košťová 1, č.d. 013B, tel. : 055 / 720 10 79, e-mail: ekonomicke(zavinac)vsbm.sk
Mgr. Ing. Natália Töröková, DBA Košťová 1, č.d. 105,  VPCH, e-mail: natalia.torokova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Iveta Vincová, MBA Košťová 1, č.d. 101D, tel : 055 / 727 43 22, e-mail: iveta.vincova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Martina Zelizňáková Košťová 1, č.d. 101C, tel : 055 / 727 43 23, VPCH, e-mail: martina.zeliznakova(zavinac)vsbm.sk