Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak - účelové pracovisko
Charakteristika pracoviska


Výcvikové centrum pre prežitie v sťažených podmienkach sa nachádza lokalite obce Kysak.  Má za úlohu vykonávať týždňové kurzy prežitia. Náplň kurzu tvoria jednotlivé zamestnania, ktoré prispievajú k rozšíreniu poznatkov študentov v oblasti turistiky, horolezectva, vodných športov, prekonávania vodných a terénnych prekážok, odlúčenia od civilizovaného života.
Jednotlivé podrobnejšie zamestnania sú zamerané na zvládnutie:

- Presunu 15-20 km túry v neznámom teréne so zaradením prevozu raneného.
IMG_6394
IMG_6376
- Základy horolezectva a zdolávania skalnej steny
IMG_6141
IMG_6171
- Budovania prístreškov  a ovládania vodných plavidiel
IMG_6244
IMG_6285
- Poznatky táborenia
IMG_6310
IMG_6331
- Streleckej prípravy zo strelných a chladných zbraní
IMG_6483
IMG_6507
IMG_6456
Slávnostné vyradenie absolventov                                        
IMG_6566
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Dokumenty :
Interný poriadok VCPvSP (pdf)