VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Prieskum spokojnosti študentov
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
prieskum spokojnosti študentov za rok 2015 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2016 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2018 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2020 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2021 (formát pdf)