VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Prieskum spokojnosti študentov
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prieskum realizovaný vysokou školu

prieskum spokojnosti študentov za rok 2015 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2016 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2018 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2020 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2021 (formát pdf)

prieskum spokojnosti študentov za rok 2022 (formát pdf)
Preskum SAAVŠ Akademická štvrťhodinka

Vyhodnotenie prieskumu za rok 2021 (formát pdf)