ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

ŠVOČ 2024


Dňa 14.05.2024 sa uskutočnil 15. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktoré výsledky sú nasledovné:


1. miesto: Bc. Vladimír Pustay, 1.roč. Ing. VŠBM v KE - Bezpečnostné postupy odsunu ranených z miesta nehody, vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.


2. miesto: Bc. Daniel Bača, 2.roč., Ing. VŠBM v KE - Vplyv psychickej záťaže hasičov na ich bezpečnosť pri výkone povolania, vedúci práce: Ing. Peter Palko, PhD., MBA, MSc.


3. miesto: Bc. Patrik Cifra, 1.roč. Ing. VŠBM v KE - Informačná bezpečnosť podniku, vedúci práce: Ing. Milan Mališ, MSc.


4. miesto: Patrícia Hívešová, 1.roč., Bc. VŠBM v KE - Alkohol za volantom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, vedúci práce: Ing. Milan Mališ, MSc.


5. miesto: Filip Kalmár, 1.roč., Bc. VŠBM v KE - Vplyv online hier na mladistvých v kybernetickom priestore, vedúci práce: Ing. Milan Mališ, MSc.


Cenu za naj Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti získal Bc. Patrik Cifra.

Dokumenty:

Prihláška na ŠVOČ 2024 (formát doc)

Vzor titulnej strany práce do ŠVOČ 2024 (formát doc)
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE