VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
prevzatý článok k téme:
Ako napomôže dôsledné štúdium a aktivita v súťaži ŠVOČ k zahraničnému štipendiu... viac
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
Vážení študenti,
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach vyhlasuje 10. ročník súťaže ŠVOČ 2017- Študentská vedecká odborná činnosť VŠBM v KE.

Termín konania: 3. máj 2017
Miesto konania: VŠBM v KE, Košťová 1

Akceptované sú práce v rámci študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov, odboru Ochrana osôb a majetku.
Prihlásiť sa môžete s vlastnou témou, konzultovanou s vedúcim práce ŠVOČ- pedagógom VŠBM v KE.

Súťaž ŠVOČ 2017 Vám ponúka možnosť získať:
- vzácne skúsenosti so spracovaním aktuálnej vedeckej, odbornej práce,
- praktické zručnosti pri zhotovení prezentácie,
- nenahraditeľné skúsenosti s jej prezentovaním pred komisiou,
- nové informácie a vedomosti.

Navyše môžete vyhrať peňažné odmeny, diplom, alebo cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v KE.


Viac informácií v súvislosti s výberom témy, organizačných pokynov a i. na:
science@vsbm.sk alebo na Oddelení vedy a výskumu VŠBM v KE, Košťová 1,  1. poschodie č. 102, Ing. Jozefína Drotárová, PhD.

NEVÁHAJTE A PRIHLÁSTE SA!

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ :)

spoluorganizátor ŠVOČ 2017
Dokumenty k súťaži ŠVOČ
Plagát 2017 (formát pdf)

Prihláška na súťaž ŠVOČ (formát doc)

Titulný list práce ŠVOČ (formát doc)
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach