VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
prevzatý článok k téme:
Ako napomôže dôsledné štúdium a aktivita v súťaži ŠVOČ k zahraničnému štipendiu... viac
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
Dňa 03.05.2017 sa uskutočnil už desiaty ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ - Študentskej vedeckej a odbornej činnosti VŠBM v KE.

Súťaže sa zúčastnilo 17 študentov, ktorí boli zaradení do dvoch sekcií, a to:
Riadenie bezpečnostných systémov,
Projekty prevencie kriminality.

Práce boli spracované na vysokej úrovni. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické aj praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu. V sekcii RBS dominovali práce so zameraním na informačnú bezpečnosť, ktorých význam a hodnota spočívala najmä v činnosti vykonanej reálne v praxi.

spoluorganizátor ŠVOČ 2017
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VÍŤAZNÉ  PRÁCE:

1. miesto: František Šingovský - Vyradenie kamerového systému z prevádzky bez fyzického narušenia

2. miesto: Bc. Dávid Kellner -  Zvýšenie zabezpečenia podnikovej (domácej) siete

3. miesto: Ondrej Karas -  Anti-drónové detekčné systémy využívajúce mikrofónové polia a akustický prejav kvadrokoptéry DJI Phantom 4
Cenu za najlepšiu elektrotechnickú prácu v školskom kole súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť, ktorú udelila Slovenská elektrotechnická spoločnost pri VŠBM v Košiciach získal:

František Šingovský - Vyradenie kamerového systému z prevádzky bez fyzického narušenia

Spoločnosť sa rozhodla udeliť diplom za elektronické práce aj študentom umiestneným na druhom a treťom mieste.
Víťazom blahoželáme!

Zároveň  Vás už teraz pozývame na ďalší ročník tejto významnej súťaže.

Info: science@vsbm.sk