VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ 2019
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vážení študenti všetkých ročníkov,

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach vyhlasuje 12. ročník súťaže ŠVOČ- Študentská vedecká odborná činnosť.

Súťaž sa uskutoční 25. apríla 2019 na pôde VŠBM v KE.

Prihlásiť sa môžete s témou/projektom z oblasti:
- Bezpečnostných systémov
- Bezpečnosti informácií
- Bezpečnosti v doprave
- Environmentálnej bezpečnosti
- Protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
-Prevencie kriminality
- Občianskej bezpečnosti a i.


Na víťazov čakajú finančné odmeny, diplomy a cena Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v KE.


Prihlasovací formulár a titulný list práce nájdete na tejto stránke.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Jozefínu Drotárovú, PhD. osobne, alebo mailom na science@vsbm.sk., resp. oslovte ktoréhokoľvek učiteľa.
Prihlasovací formulár (formát doc)

Titulný list práce (form
át docx)