VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vážení študenti všetkých ročníkov,
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach vyhlasuje 14. ročník súťaže ŠVOČ - Študentská vedecká odborná činnosť.

Prihlásiť sa môžete s témou/projektom z oblasti:
Bezpečnostných systémov
Bezpečnosti informácií
Bezpečnosti v doprave
Environmentálnej bezpečnosti
Protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
Prevencie kriminality
Občianskej bezpečnosti a i.


Na víťazov čakajú finančné odmeny, diplomy a cena Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v KE.

Prihlasovací formulár a titulný list práce nájdete na tejto stránke.

Pre viac informácií kontaktujte doc. Ing. Jozefínu Drotárovú, PhD. MBA, MPH osobne, alebo mailom na science@vsbm.sk., resp. oslovte ktoréhokoľvek učiteľa.
Dokumenty:

Prihláška na ŠVOČ 2023 (formát doc)

Vzor titulnej strany práce do ŠVOČ 2023 (formát doc)