VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ 2021
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vážení študenti všetkých ročníkov,
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach vyhlasuje 13. ročník súťaže ŠVOČ - Študentská vedecká odborná činnosť.

Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu a následného uzavretia školy sa prihlášky zaslané na ŠVOČ 2020 presúvajú do najbližšieho kola v AR 2020/2021.


Prihlásiť sa môžete s témou/projektom z oblasti:
Bezpečnostných systémov
Bezpečnosti informácií
Bezpečnosti v doprave
Environmentálnej bezpečnosti
Protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
Prevencie kriminality
Občianskej bezpečnosti a i.


Na víťazov čakajú finančné odmeny, diplomy a cena Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v KE.

Prihlasovací formulár a titulný list práce nájdete na tejto stránke.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Jozefínu Drotárovú, PhD. MBA, MPH osobne, alebo mailom na science@vsbm.sk., resp. oslovte ktoréhokoľvek učiteľa.
Dokumenty:

Prihláška na ŠVOČ 2020 (formát doc)

Vzor titulnej strany práce do ŠVOČ 2020 (formát doc)
Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnil 12. ročník súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť ŠVOČ  2019.
Študenti predstavili svoju vedeckú a odbornú činnosť formou prezentácie a odpoveďami na dodatočné otázky úspešne obhájili svoje práce.


VÍŤAZNÉ  PRÁCE:

1. miesto: Bc. Martina Kyšeľová, 2.roč. Ing. st. VŠBM v KE - Možnosti optimalizácie protipovodňovej ochrany na vybranom vodnom toku v obci Jakubany., vedúca práce: Ing. Jozefína Drotárová, PhD.

2. miesto: Dávid Gubaňar, 3.roč. Bc. st. VŠBM v KE - Pôsobenie bezpečnostných zložiek v železničnej doprave, vedúci práce: Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M, mim. prof.

3. miesto: Michaela Šimonová, 1.roč. Bc. st. VŠBM v KE - Obchodovanie s ľuďmi ako nebezpečenstvo 21. storočia, vedúca práce Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc.


Cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v Košiciach získal:

Bc. Vladislav Čellár, 2.roč. Ing. st. - Ochrana osobných údajov v zdravotníctve, vedúci práce Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.