ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

ŠVOČ 2024

 

Dňa 14.5.2024 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutoční 15. ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti.

 

PRIHLÁS sa do celoškolského kola ŠVOČ

SKÚS spracovať aktuálnu tému z oblasti bezpečnosti

ZÍSKAJ vzácne skúsenosti s prezentovaním práce pred komisiou

OVER svoje schopnosti a zručnosti pri spracovaní a obhajobe práce

VYHRAJ jednu z peňažných odmien alebo cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v Košiciach

 

Prihlásiť sa môžeš s akoukoľvek témou z oblasti:

 

Viac info:

science@vsbm.sk

Oddelenie vedy a výskumu

1.poschodie č. 102

Ing. Martina Zelizňáková

 

 

Akceptované sú všetky práce v rámci študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov, Študijného programu: Bezpečnostné vedy

 

 

 

NEVÁHAJ A PRIHLÁS SA!

Dokumenty:

Prihláška na ŠVOČ 2024 (formát doc)

Vzor titulnej strany práce do ŠVOČ 2024 (formát doc)
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative