VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
prevzatý článok k téme:
Ako napomôže dôsledné štúdium a aktivita v súťaži ŠVOČ k zahraničnému štipendiu... viac
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Dňa 4. mája 2016 sa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach konal už deviaty ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ- Študentská vedecká a odborná činnosť.
Práce zaradené do spoločnej sekcie s názvom „Riadenie bezpečnostných systémov“ boli spracované na vysokej úrovni. Všetci študenti svoje práce úspešne obhájili a dokázali si byť napriek ročníkovým rozdielom silnou konkurenciou. Preukázali svoje teoretické aj praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a zodpovedali otázky kladené komisiou i zúčastnenými v rámci diskusie.

Víťazné práce:
1. miesto: Bc. Lukáš Lacko - Metodika používania rádioaktívnych žiaričov v priemysle a medicíne
                  Školiteľ práce: prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.

2. miesto: Bc. Patrícia Zvolenská - Analýza bezpečnosti cestnej premávky na území mesta Spišská nová Ves
                  Školiteľ práce: prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.

3. miesto: Bc. Jozef Drábik- Externý napájací zdroj pre výpočtovú techniku v krízových situáciách
                 Školiteľ práce: prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.

Úroveň ďalších štyroch prác bola tiež vysoká, všetkým bolo udelené spoločné štvrté miesto.
                                    
V rámci súťaže ŠVOČ VŠBM v KE bola tiež Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou pri VŠBM v Košiciach udelená cena za najlepšiu elektrotechnickú prácu.

Cenu získal:
Bc. Jozef Drábik- Externý napájací zdroj pre výpočtovú techniku v krízových situáciách


                                                                               Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!
spoluorganizátor ŠVOČ 2015