VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
prevzatý článok k téme:
Ako napomôže dôsledné štúdium a aktivita v súťaži ŠVOČ k zahraničnému štipendiu... viac
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
Dňa 03.05.2017 sa uskutočnil už desiaty ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ - Študentskej vedeckej a odbornej činnosti VŠBM v KE.

Súťaže sa zúčastnilo 17 študentov, ktorí boli zaradení do dvoch sekcií, a to:
Riadenie bezpečnostných systémov,
Projekty prevencie kriminality.

Práce boli spracované na vysokej úrovni. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické aj praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu. V sekcii RBS dominovali práce so zameraním na informačnú bezpečnosť, ktorých význam a hodnota spočívala najmä v činnosti vykonanej reálne v praxi.

spoluorganizátor ŠVOČ 2017
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VÍŤAZNÉ  PRÁCE:

1. miesto: František Šingovský - Vyradenie kamerového systému z prevádzky bez fyzického narušenia

2. miesto: Bc. Dávid Kellner -  Zvýšenie zabezpečenia podnikovej (domácej) siete

3. miesto: Ondrej Karas -  Anti-drónové detekčné systémy využívajúce mikrofónové polia a akustický prejav kvadrokoptéry DJI Phantom 4
Cenu za najlepšiu elektrotechnickú prácu v školskom kole súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť, ktorú udelila Slovenská elektrotechnická spoločnost pri VŠBM v Košiciach získal:

František Šingovský - Vyradenie kamerového systému z prevádzky bez fyzického narušenia

Spoločnosť sa rozhodla udeliť diplom za elektronické práce aj študentom umiestneným na druhom a treťom mieste.
Víťazom blahoželáme!

Zároveň  Vás už teraz pozývame na ďalší ročník tejto významnej súťaže.

Info: science@vsbm.sk
Vážení študenti všetkých ročníkov,
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach vyhlasuje 11. ročník súťaže ŠVOČ- Študentská vedecká odborná činnosť.

Súťaž sa uskutoční 26. apríla 2018 na pôde VŠBM v KE.

Prihlásiť sa môžete s témou/projektom z oblasti:
- Bezpečnostných systémov
- Bezpečnosti informácií
- Bezpečnosti v doprave
- Environmentálnej bezpečnosti
- Protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
- Prevencie kriminality
- Občianskej bezpečnosti a i.

Prihlasovací formulár a titulný list práce nájdete na tejto stránke.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Jozefínu Drotárovú, PhD. na svoc@vsbm.sk, alebo osobne č. d. 101D, 1. posch., resp. oslovte ktoréhokoľvek učiteľa.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Príklady tém pre ŠVOČ 2018:
1. Ekonomické dôsledky katastrof - doc. Ing. Jaroslav Slepecký, CSc.
2. Návrh a tvorba učebných pomôcok pre  laboratórium fyziky - prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
3. Meranie citlivosti a charakteristík vybraných bezpečnostných senzorov - prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
4. Návrh a tvorba učebných pomôcok pre laboratórium kriminalistiky - Ing. Peter Havaj, PhD.
5. Možnosti zvyšovania bezpečnosti občanov v obciach - prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
6. Obchodovanie s ľuďmi v kontexte nelegálnej migrácie v 21. storočí - JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M
7. Riziká svetelného znečistenia a možnosti ich minimalizácie- Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
8. Význam, vývoj a možnosti podpory a rozvoja činnosti dobrovoľných hasičských zborov obce - Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
9. Využitie alternatívnych zdrojov energie v bezpečnostných systémoch - Ing. Peter Palko, PhD.,MBA
10. Využitie bezpilotných prostriedkov pri ochrane strategických objektov -  Ing. Peter Palko, PhD.,MBA
11. Detekcia podvodov s platobnými kartami - Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
12. Ochrana pred MITM „man in the middle“ útokmi - Ing. Norbert Naď
13. Ochrana pred malware - Ing. Norbert Naď
14. Zabezpečenie domácej siete - Ing. Norbert Naď
15. IoT ako nová hrozba pred kyber útokmi - Ing. Norbert Naď
Prihlasovací formulár (formát doc)

Titulný list práce (form
át docx)