Prorektor pre vzdelávanie :
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
MBA, LL.M.
mimoriadny prof.


Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č.: 055 /
727 43 11
e-mail: stanislav.krizovsky(zavinac)vsbm.sk

Prorektor pre informatiku a rozvoj :
Ing. Peter Lošonczi, PhD.  MBA

Kukučínova 17, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 727 43 21
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Kvestor:
I
ng. Bohumil Mazák

Kukučínova 17, 040 01 Košice
Tel. č. 055 / 72 010 71, Fax: 055 / 72 010 71
e-mail: bohumil.mazak(zavinac)vsbm.sk
Zástupca kvestora pre
personalistiku a ekonomiku:
Bc. Zdenka Deylová
Tel. č. 055 / 72 010 77, Fax: 055 / 72 010 71
e-mail: zdenka.deylova(zavinac)vsbm.sk

Poverený rektor :
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 720 41 72, 74

e-mail: pavel.necas(zavinac)vsbm.sk
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vedenie akademickej časti vysokej školy
Asistentka rektora:
Ing. Lucia Somorovská
Tel. č.: 055 /
72 041 72
e-mail: lucia.somorovska(zavinač)vsbm.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE