Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a PPA Business School – Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe:


„Master of  Public  Health“


Dĺžka štúdia: 2 semestre štúdia
Štúdium MPH - Master of  Public  Health
 
Master of Business Administration
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia prevažne medicínskych a zdravotníckych odborov a rôznych iných typov vysokých škôl, minimálne prvého stupňa.

Prihlášky prijímame: do 1. septembra 2024

Garant štúdia:
prof. Dr. Michael Wooi, PPA Business School - Paris.

Odborný garant za SR :
Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., MBA

Cena štúdia:  2800 € (s možnosťou kolektívnej zľavy alebo rozloženia školného na splátky)
Prvý semester :
- Ochrana zdravia (enviromentálne zdravie, zdravie pri práci)
- Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov
- Prevencia (vybraných ochorení)
- Obchodné právo v podnikaní
- Ekonomika zdravotníctva
- Rokovania v podnikaní a seminár podnikateľsko-obchodných aktivít
- Semestrálny test

Druhý semester:
- Zdravotnícke právo
- Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
- Zdravotná politika
- Ochrana práv zamestnancov a zamestnávateľov
- Nové trendy v zdravotníctve
- Masmediálna komunikácia
- Semestrálny test
- Obhajoba podiplomovej práce
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vyplnenú prihlášku  (formát doc) zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice

k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce (fotmát rtf)

zadanie podiplomovej práce MPH (format docx)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)
Jazyk štúdia : štúdium vrátane záverečnej práce je v slovenskom jazyku.

Študijná literatúra: Pre každý semester sa vydáva kumulovaná knižná publikácia pre všetky prednášané predmety, ktorú ma študent k dispozíciií zdarma.

Miesto a čas štúdia: štúdium sa realizuje v priestoroch Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, Košice  každý druhý piatok popoludní.

Ukončenie štúdia: absolvovanie semestrálnych testov a obhajoba podiplomovej práce pred komisiou zloženou z domácich a zahraničných odborníkov.
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Informácie prebiehajúceho štúdia: