Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Interní členovia VR:
1. Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc., - predseda
2. Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH - podpredseda
3. Dr.h.c. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., MSc., - člen za VŠBM
4. Doc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH - člen za VŠBM
5. Ing. Peter Havaj, PhD., DBA, univ. doc. - člen za VŠBM

Externí členovia VR:
6. Doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., MBA - Akadémia Policajného zboru v Bratislave – externý člen
7. Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. with habil. - APEIRON Krakow, Poľsko – externý člen

Tajomníčka VR
:  Ing. Kristína Staňová, PhD.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE