Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Prieskum spokojnosti zamestnancov
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prieskum realizovaný vysokou školu

prieskum spokojnosti zamestnancov za rok 2015 (formát pdf)

prieskum spokojnosti zamestnancov za rok 2018 (formát pdf)

prieskum spokojnosti zamestnancov za rok 2020 (formát pdf)

prieskum spokojnosti zamestnancov za rok 2021 (formát pdf)

prieskum spokojnosti zamestnancov za rok 2022 (formát pdf)