VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko),


na základe dohody o spolupráci vysokých škôl,
v rámci zahraničnej akreditácie partnera a oprávnenia
zriaďovať štúdiá v odbore „Riadenie a marketing“, ponúkajú podiplomové štúdium
v manažérskom študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v Poľskej republike, štandardy EÚ:

„Master of Business Administration“

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)

Celková cena štúdia:  Od akademického roku 2017/2018 je cena upravená na 3 000 €

Termín nasledujúceho MBA štúdia : od septembra 2017


Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Odborný garant:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA, LL.M.
Štúdium MBA - Master of Business Administration
Študenti a absolventi študijného programu "Riadenie bezpečnostných systémov" !! 

MBA štúdium je možné pre Vás absolvovať v externej forme paralelne s druhým ročníkom Ing. štúdia „RBS“, alebo po jeho ukončení v nasledujúcom akademickom roku.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Bližšie informácie o štúdiu :
- študent „Executive Master of Business Administration“ je po dobu štúdia študentom Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
- obsah štúdia si máte možnosť prezrieť TU,
- štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice,
- organizácia štúdia: v piatok (v odpoludňajších hodinách) a sobotu každý druhý týždeň počas akademického roka, alebo podľa rozhodnutia v skupine,
- samotné vzdelávanie a záverečná práca sa realizuje v slovenskom jazyku,
- absolvent získava diplom „Executive Master of Business Administration“ (vydaný v anglickom jazyku v zahraničí) a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch a získaných kreditoch.
- akreditácia zahraničného partnera
TU .
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161,  0911 367 372
informácie pre štúdium na pracovisku
Bratislava - Šamorín
nájdete
TU
Informácie prebiehajúceho štúdia:
a poľskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Vyplnené prihlášky v slovenskom
Dokumenty :
smernica k spracovaniu záverečnej práce MBA (fotmát rtf)

zadanie záverečnej práce MBA (format doc)
Vážení absolventi MBA,

váš promočný akt sa uskutoční podľa inštrukcií Školského oddelenia VŠBM, ktoré ste održali mailom. Prípadné vaše požiadavky adresujte na: studijne@vsbm.sk , t.č. 0911 635 162.