ISIC / ITIC
Kontakt:
e-mail: isic(zavinac)vsbm.sk
Cenník poplatkov ISIC/ ITIC
(formát pdf)
pre akad. rok 2023/2024Základnou podmienkou pre podanie žiadosti, resp. prolongáciu karty ISIC je zápis do ročníka denného štúdia v príslušnom akademickom roku !

Z tohto dôvodu si nezabudnite priniesť index s pečiatkou potvrdzujúcou zápis do ročníka alebo potvrdenie o štúdiu pre aktuálny akademický rok vydané študijným oddelením (napr. pri zápise do ročníka) a pre overenie Vašej totožnosti aj občiansky preukaz.

ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. 
😊  Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.

Bližšie informácie o výhodách ISIC získate na adrese www.isic.sk v časti „Univerzitný ISIC“, alebo na výveskách ISIC.
aktivačný terminál je umiestnení na prízemí, v študovni akademickej knižnice
čo je ISIC ?    
Prolongácia karty ISIC :

S vyplnenou, vytlačenou a podpísanou žiadosťou o prolongáciu karty ISIC navštívte pracovisko ISIC, Košťova 1, kde uhradíte aj poplatok za prolongáciu podľa aktuálneho cenníka kariet. Následne obdržíte prolongačnú nálepku, ktorú je potrebné nalepiť  na zadnú stranu karty a aktivovať si kartu v terminály pre nový akademický rok.
Oprava / strata karty ISIC :

Prípadne technické nedostatky, poruchy resp. stratu karty ISIC konzultujte s oddelením ISIC. Vyhotovenie duplikátu karty bude realizované podľa výsledku reklamačného konania v súlade s platným cenníkom kariet ISIC.
Dokumenty :
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Pracovisko ISIC:
Ing. Milam Mališ
Košťová 1, Košice,
č.d. 203 (2. posch.)
Stiahni si
svoju ISIC appku :)

Nájdeš tam všetky KUPÓNY
z knižky a ďalšie navyše!

Pribúdať budú
po celý rok ;)
Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/
Prvé vystavenie karty ISIC :

S vyplnenou, vytlačenou a podpísanou žiadosťou o vystavenie karty ISIC navštívte pracovisko ISIC, Košťova 1. Na tomto pracovisku Vám bude vyhotovená fotografia, ktorá spoločne s údajmi z Vašej žiadosti budú zaslané k zhotoviteľovi kariet a zapísané do medzinárodného registru TransCard, s ktorým pracuje každá participujúca organizácia (najmä dopravcovia) u nás a v zahraničí. Na pracovisku je splatný aj poplatok podľa aktuálneho cenníka kariet.

Po doručení kariet od zhotoviteľa budete vyzvaný formou e-mailu resp. SMS správy k vyzdvihnutiu karty. (Zároveň potvrdíte prevzatie karty vlastnoručným podpisom preto je vaša osobná účasť nevyhnutná).
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE