Tútori ročníkov a študijných skupín - 2023/2024
Poslanie tútora :

Tútor je primárnou kontaktnou osobou medzi inštitúciou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia.

Cieľom zavedenia inštitútu tútora je udržiavanie priameho kontaktu so študentom a odstrániť anonymitu jednotlivca vo veľkých študijných skupinách.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
1. ročník Bc. : denná forma 1. ročník Bc. : externá forma

      

Ing. Mgr. Natália Töröková, DBA

Tel.: 055 / 720 56 16
Košťova 1, č.d. 105
e-mail: natalia.torokova(zavinac)vsbm.sk 

prof. hon. JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M

Tel: 055 / 727 43 16
Košťova 1, č.d. 107
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
2. ročník Bc. : denná forma 2. ročník Bc. : denná - kombinovaná, externá forma

PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA

Tel.: 055 / 720 56 14
Košťova 1, č.d. 208
e-mail: ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk

Ing. Peter Palko, PhD., MBA, MSc.

Tel.: 055 / 727 43 15
Košťova 1, č.d. 104
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
3. ročník Bc. : denná forma 3. ročník Bc. : denná - kombinovaná, externá forma

Ing. Alena Buzová, PhD., MBA

Tel. : 055 / 720 56 19
Košťova 1, č.d. 007
e-mail: alena.buzova(zavinac)vsbm.sk

doc. Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.

Tel: 055 / 720 56 11
Košťova 1, č.d. 110
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
1. ročník Ing. : denná forma 1. ročník Ing. : externá forma

Ing. Kristína Staňová, PhD.

Tel: 055 / 720 10 75
Košťova 1, č.d. 202A
e-mail: kristina.stanova(zavinac)vsbm.sk

Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Tel: 055 / 7201074
Košťova 1, č.d. 202B
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
2. ročník Ing. : denná forma 2. ročník Ing. : denná - kombinovaná, externá forma


Ing. Peter Havaj, PhD., DBA

Tel: 055 / 720 56 17
Košťova 1, č.d. 106
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk

Ing. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.

Tel: 055 / 727  43 21
Košťova 1, č.d. 111
e-mail: bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE