Tútori ročníkov a študijných skupín - 2017/2018
Poslanie tútora :

Tútor je primárnou kontaktnou osobou medzi inštitúciou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia.

Cieľom zavedenia inštitútu tútora je udržiavanie priameho kontaktu so študentom a odstrániť anonymitu jednotlivca vo veľkých študijných skupinách.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
1. ročník Bc. - denná forma 1. ročník Bc. - externá forma
1. skupina Ing. Jozefína Drotárová, PhD. 1. skupina Ing. Peter Palko MBA
   
2. ročník Bc. - denná forma 2. ročník Bc. - externá forma
1. skupina Ing. Peter Havaj, PhD. 1. skupina Ing. Martin Mašľan
   
3. ročník Bc. - denná forma 3. ročník Bc. - externá forma
1. skupina Ing. Norbert Naď MSc. 1. skupina prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
   
1. ročník Ing. - denná forma 1. ročník Ing. - externá forma
1. skupina Ing. Martina Vacková, PhD. 1. skupina Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
2. ročník Ing. - denná forma 2. ročník Ing. - externá forma
1. skupina Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA MSc. 1. skupina Ing. Lucia Kováčová, PhD. MSc.
    2. skupina Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc.
   
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE