Tútori ročníkov a študijných skupín - 2022/2023
Poslanie tútora :

Tútor je primárnou kontaktnou osobou medzi inštitúciou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia. Riadí sa Štatútom tútora VŠBM.

Cieľom zavedenia inštitútu tútora je udržiavanie priameho kontaktu so študentom a odstrániť anonymitu jednotlivca vo veľkých študijných skupinách.
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
1. ročník Bc. - denná forma   1. ročník Bc. : denná - kombinovaná, externá forma
 
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA

Tel.: 055 / 720 56 14
Košťova 1, č.d. 208
e-mail: ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk
   
Ing. Peter Palko, PhD., MBA

Tel.: 055 / 727 43 15
Košťova 1, č.d. 105A
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
     
2. ročník Bc. - denná forma   2. ročník Bc. : denná - kombinovaná, externá forma
 
Ing. Alena Buzová, MBA

Tel. : 055 / 720 56 19
Košťova 1, č.d. 007
e-mail: alena.buzova(zavinac)vsbm.sk
   
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.

Tel: 055 / 720 56 11
Košťova 1, č.d. 110
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
     
3. ročník Bc. - denná forma   3. ročník Bc. : denná - kombinovaná, externá forma
 
Ing. Zuzana Gedeónová, PhD.

Tel: 055 / 727 43 13
Košťova 1, č.d. 103B
e-mail: zuzana.gedeonova(zavinac)vsbm.sk
   
Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Tel: 055 / 7201074
Košťova 1, č.d. 202
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
     
1. ročník Ing. - denná forma 1. ročník Ing. : denná - kombinovaná, externá forma

 
Ing. Peter Havaj, PhD., DBA

Tel: 055 / 720 56 17
Košťova 1, č.d. 106
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
 
Ing. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.

Tel: 055 / 727  43 21
Košťova 1, č.d. 111
e-mail: bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk
   
2. ročník Ing. - denná forma 2. ročník Ing. : denná - kombinovaná, externá forma
 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH

Tel.: 055 / 727 43 23
Košťova 1, č.d. 103A
e-mail: jozefina.drotarova(zavinač)vsbm.sk
 
JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M

Tel: 055 / 727 43 16
Košťova 1, č.d. 101A
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE