VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Program  ERASMUS +
Erasmus university charter: SK KOSICE 04
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
Svoradova 1, 811 03 Bratislava
tel.:02 / 209 222 01; fax: 02 / 209 222 09
e-mail: erasmus@saaic.sk
, www.saaic.sk
PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

ERASMUS+ (čo je Erasmus+ ?) (pdf)
ERASMUS v skratke (pdf)
S M E R N I C A Realizácia vzdelávacích programov ERASMUS, číslo: SM_06_PR9_2011 (pdf)
ECTS_Course_Catalogue_2016_2017 (doc)
ERASMUS Charta študenta  v SK a EN verzii (doc)
Bilaterálne dohody s univerzitami
Finančné a zmluvné pravidlá Erasmus+ (pdf)
Národná agentúra SAAIC
ICSED code - link
Student Guidebook: Studying and Training Abroad 2016

MOBILITA ŠTUDENTOV

Pred odchodom:
F021_PR9-1 Vzor životopisu (rtf)
Motivačný list
F073 PR9-1 Prihláška na mobilitu študenta (Student Application Form) (doc)
F073 PR9-2 Prihláška na praktickú stáž študenta (doc)
Dokumenty Erasmus+ národnej agentúry SAAIC
F076_PR9_2 Zmluva_o_štúdiu SK (doc)
F076_PR9_1 Learning_Agreement_studies_EN (doc)
Zmluva_o_stáži_SK (doc)
Learning_Agreement_traineeships_EN (doc)
F077_PR9-1 Bankové údaje (doc)
F078_PR9-1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - študenti (doc)

K mobilite štúdium je potrebné doložiť kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia
K mobilite stáž je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie

Po príchode:
F074_PR9-1 Prepis známok predchádzajúceho štúdiu (Transcript of Records) (doc)  - vydáva zahraničná univerzita
F083_PR9-1 Potvrdenie o absolvovaní študentskej mobility (Confirmation letter) (doc) - vydáva zahraničná univerzita
Správa študenta - online
Certifikát zo zahraničnej univerzity  - vystavený zahraničnou univerzitou s dátumom presného obdobia štúdia

Jazykový test pre študentov, ktorí svoju mobilitu budú vykonávať v inom ako slovenskom a českom jazyku (doc)

MOBILITA ZAMESTNANCOV

VS_Program_mobility_skolenia_v20140701_SK (doc)
VS_Staff_mobility_agreement_training_v20140701_EN (doc)
F078-PR9-2  Zmluva_o_fin_podpore_zamestnanci (doc)
F080_PR9-2 - Program_mobility_vyucba_SK (doc)
F080_PR9-1 - Staff_mobility agreement teaching_EN (doc)
Dokumenty Erasmus+ národnej agentúry SAAIC
F082_PR9-1 Potvrdenie o absolvovaní učiteľskej mobility (Confirmation letter) (doc)
Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Kódy študijných odborov
K mobilite zamestnancov je potrebné doložiť kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia
Z vyjadrenia študentov :
- Prečo íst na Erasmus ?

- Erasmus na UTB v Zlíne


- Terrorism - To Understand,
  To Know How To React
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Zápis z  výberového konania zamestnancov na akademický rok 2016/2017 (formát pdf)

Zápis z  výberového konania študentov na akademický rok 2016/2017 (formát pdf)
Možnosti ubytovania v Košiciach:
Hotel Akademia
Hotel Kohal
City Hotel Kosice

www.vsbm.sk/ubytovanie
PRACOVNÉ STÁŽE PRE ŠTUDENTOV
viac informácií na www.workspaceeurope.sk
Koordinátor programu :

Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
Košťová 1, Košice
Tel.č.: 055 / 720 43 23
e-mail: erasmus(zavinac)vsbm.sk

NOVINKA :   Aktuálne pozície na stáž
Dokumenty VŠBM v Košiciach
SMERNICA Realizácia mobilít v rámci programu ERASMUS+ Číslo: SM_06_PR9_2016 (pdf) 
Dokumenty VŠBM v Košiciach
S M E R N I C A  Zadávanie, hodnotenie a evidencia záverečných prác VŠBM SM_04_PR15_2011 (pdf) 
  
- formuláre smernice (zip)


F012_PR15-1 Zadanie bakalárskej práce (doc)

F013_PR15-1 Zadanie diplomovej práce (doc)

F016_PR15-1 Vzor posudku vedúceho ZP (doc)

F017_PR15-1 Vzor posudku oponenta ZP (doc)

Návod na používanie systému EZP (pdf) 
Informácie Erasmus+ (formát pdf)