VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a PPA Business School – Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe:„Doctor of Business Administration“


Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia
Štúdium DBA - Doctor of Business Administration
 
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl

Prihlášky prijímame: do 20. októbra 2023

Odborný garant:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH

Cena štúdia:  2800 € (možnosť platby v 2 splátkach)
Zimný semester :
- Manažérstvo bezpe?nostných systémov - 6 hod. (5 kreditov)
- Ekonomika bezpe?nostných služieb - 6 hod. (5 kreditov)
- Projektový manažment - 6 hod. (5 kreditov)
- Bezpe?nostné koncepcie, bezpe?nostné stratégie - 6 hod. (5 kreditov)
- Závere?ný test

Letný semester:
- Práca na závere?nej práci DBA - obdoba dizerta?nej práce
- Konzultácie s u?ite?om - 10 kreditov

- Závere?ná obhajoba práce
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice

k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce DBA (fotmát rtf)

zadanie podiplomovej doktorskej
práce DBA (format doc)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)
Informácie prebiehajúceho štúdia:

Rozvrh pre zimný semester 2023/2024 (formát pdf)