VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom
programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ:


„Doctor of Business Administration“

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia
Štúdium DBA - Doctor of Business Administration
 
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl

Termín nasledujúceho DBA štúdia:
od októbra 2019

Odborný garant:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M.

Cena štúdia:  2800 € (možnosť platby v 2 splátkach: 1400 € do 1.10.2019 a 1400 € do 1.2.2020)
Zimný semester :
- Manažérstvo bezpečnostných systémov - 6 hod. (5 kreditov)
- Ekonomika bezpečnostných služieb - 6 hod. (5 kreditov)
- Projektový manažment - 6 hod. (5 kreditov)
- Bezpečnostné koncepcie, bezpečnostné stratégie - 6 hod. (5 kreditov)
- Záverečný test

Letný semester:
- Práca na záverečnej práci DBA - obdoba dizertačnej práce
- Konzultácie s učiteľom - 10 kreditov

- Záverečná obhajoba práce
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice

k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Informácie prebiehajúceho štúdia:
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce DBA (fotmát rtf)

zadanie podiplomovej doktorskej
práce DBA (format doc)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)

Novinka: Ponuka podiplomového štúdia
pracovisko
Topoľčany
Časový harmonogram obhajob podiplomových prác 2020 (formát pdf)
Popis priebehu obhajob podiplomových prác 2020 (formát pdf)