VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdium v študijnom
programe, ktorý spĺňa štandardy EÚ:


„Master of Science in IT Management,
  specialisation IT Security“


Dĺžka štúdia: 1 semester štúdia (90 hodín)

Termín nasledujúceho MSc. štúdia:
od októbra 2017

Základná kvalifikačná požiadavka:
štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne druhého stupňa

Celková cena štúdia: Od akademického roku 2017/2018 je cena 2500 €

Odborný garant:
  prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA
Štúdium MSc. - Master of Science
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Viac informácií na Ústave celoživotného zdelávania a zahraničných štúdií
Master of Science