VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom
programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ:


„Master of Science in Management,
  specialisation Strategic management“
                            


Dĺžka štúdia: 1 semester štúdia (90 hodín)

Termín nasledujúceho MSc. štúdia:
od októbra 2017

Základná kvalifikačná požiadavka:
štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Študijný program je v procese schvalovania medzi VŠBM a IPE Management School Paris

Celková cena štúdia: Od akademického roku 2017/2018 je cena 2500 €

Štúdium MSc. - Master of Science
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Master of Science
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Informácie prebiehajúceho štúdia:
Rozvrh pre zimný semester akademického roka 2017/2018 (formát pdf)
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161,  0911 367 372