VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Odporúčané plány štúdia a informačné listy predmetov
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
študijný program riadenie bezpečnostných systémov (do 1.9.2019)
Bakalárske štúdium - zimný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)

3. ročník (formát ZIP/word)


Bakalárske štúdium - letný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)

3. ročník (formát ZIP/word)
Inžinierske štúdium - zimný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)


Inžinierske štúdium - letný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)
študijný program riadenie bezpečnostných systémov (zosúladený k 1.9.2022)
Bakalárske štúdium
Odporúčaný plán štúdia - Bc. denná forma (formát pdf)

Odporúčaný plán štúdia - Bc. externá forma (formát pdf)

IL všetkých predmetov Bc štúdia (formát ZIP/word)


Inžinierske štúdium
Odporúčaný plán štúdia - Ing. denná forma (formát pdf)

Odporúčaný plán štúdia - Ing. externá forma (formát pdf)

IL všetkých predmetov Ing. štúdia (formát ZIP/word)


Doktorandské štúdium
Odporúčaný plán štúdia - PhD. - denná forma (formát pdf)

Odporúčaný plán štúdia - PhD. - externá forma (formát pdf)

IL všetkých predmetov PhD. štúdia (formát ZIP/word)