VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Informačné listy predmetov študijných programov
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
študijný program Riadenie bezpečnostných systémov
Bakalárske štúdium - zimný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)

3. ročník (formát ZIP/word)


Bakalárske štúdium - letný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)

3. ročník (formát ZIP/word)
Inžinierske štúdium - zimný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)


Inžinierske štúdium - letný semester :
1. ročník (formát ZIP/word)

2. ročník (formát ZIP/word)