VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Odporúčané plány štúdia, opisy študijných programov  a informačné listy predmetov
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
študijný program riadenie bezpečnostných systémov
(
do 1.9.2019)
Bakalárske štúdium - zimný semester :

1. ročník (ZIP)

2. ročník (ZIP)

3. ročník (ZIP)


Bakalárske štúdium - letný semester :

1. ročník (ZIP)

2. ročník (ZIP)

3. ročník (ZIP)
Inžinierske štúdium - zimný semester :

1. ročník (ZIP)

2. ročník (ZIP)


Inžinierske štúdium - letný semester :

1. ročník (ZIP)

2. ročník (ZIP)
študijný program riadenie bezpečnostných systémov
(zosúladený k 1.9.2022)
Bakalárske štúdium

Odporúčaný plán štúdia - Bc. denná forma (pdf)

Opis študijného programu - Bc. denná forma (pdf)


Odporúčaný plán štúdia - Bc. externá forma od akad. roku 2023/2024 (pdf)

Opis študijného programu - Bc. externá forma od akad. roku  2023/2024 (pdf)

Odporúčaný plán štúdia - Bc. externá forma (pdf)

Opis študijného programu - Bc. externá forma (pdf)


Informačné listy predmetov Bc štúdia (ZIP)Inžinierske štúdium

Odporúčaný plán štúdia - Ing. denná forma (pdf)

Opis študijného programu - Ing. denná forma (pdf)


Odporúčaný plán štúdia - Ing. externá forma od akad. roku 2023/2024 (pdf)

Opis študijného programu - Ing. externá forma od akad. roku  2023/2024 (pdf)

Odporúčaný plán štúdia - Ing. externá forma (pdf)

Opis študijného programu - Ing. externá forma (pdf)


Informačné listy predmetov Ing. štúdia (ZIP)Doktorandské štúdium

Odporúčaný plán štúdia - PhD. denná forma (pdf)

Recommended study plan - Ph.D. full time (pdf)

Opis študijného programu - PhD. denná forma (pdf)

Description of study program - Ph.D. full time (pdf)


Odporúčaný plán štúdia - PhD. externá forma (pdf)

Recommended study plan - Ph.D. part time (pdf)

Opis študijného programu - PhD. externá forma (pdf)

Description of study program - Ph.D. part time (pdf)


Informačné listy predmetov PhD. štúdia (ZIP)

Subject information sheet - PhD (ZIP)