VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Veda a výskum
Projekty
projekty EÚ
Pozemná a vzdušná protidronová obrana v zložitých podmienkach detekcie a eliminácie dronov
Poskytovateľ: Ministerstvo obrany SR,
Ćíslo zmluvy: SEMI 123-23/2017

Mapa kriminality mesta Košice
č. projektu: 77/KE/2013
Poskytovateľ: Obvodný úrad Košice
Výzva: MV SR/2013
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Blišťanová, PhD.
Tvanie projektu: 07/2013 - 12/2013

Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov
č. projektu: 2820/2015
Poskytovateľ: Obvodný úrad Košice
Výzva: MV SR/2015
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
Tvanie projektu:  07/2015 - 12/2015

Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie. (partner SAV)
č. projektu: APVV 15/0194
Poskytovateľ: APVV
Výzva: VV2015
Zodpovedný riešiteľ:  RNDr. Mária Kancírová, PhD.
Tvanie projektu: 07/2016 - 06/20192016

Analýza možností signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných - potenciálne teroristických malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických záujmových priestoroch.
č. projektu: VEGA 1/0585/15
Poskytovateľ: VEGA
Výzva: VEGA so zač.2015
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Tvanie projektu: 2015 - 2017
Viac o projektoch najdete na stránke:
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Domáce projekty vedy a výskumu:
Zahraničné projekty vedy a výskumu:
Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment - FLOODRESC
Poskytovateľ- Interreg HU-SK,
Zodpovedný riešiteľ : Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.


FLOODLOG - Flood modeling and logistic model development for flood crisis management
č. projektu: HUSK/1001/2.1.2/0009
Poskytovateľ: HUSK
Výzva: HUSK/1001/2.1.2
Zodpovedný riešiteľ : Prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
Tvanie projektu: 2013 - 2014

CARONTE - Creating an Agenda for Research on Transportation Security
č. projektu: 606967
Poskytovateľ: 7FP
Výzva: FP7-SEC-2013-1
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.
Tvanie projektu: 09/2014 - 02/2016

DELOG-LOOD - Decision support tool for logistic operations of flood management
č. projektu: 11_PA05_C1
Poskytovateľ: INTERREG- DANUBE REGION
Výzva: START DANUBE REGION, CALL 1
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Tvanie projektu: 04/2015 - 12/2015

TAKEDOWN - Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals
č. projektu: 700688
Poskytovateľ: H2020
Výzva: H2020-FCT-2015
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Tvanie projektu: 09/2016 - 08/2019
Oddelenie vedy a výskumu :

Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA
prorektor pre vedu a výskum
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 720 41 71
e-mail: monika.blistanova(zavinac)vsbm.skIng. Jozefína Drotárová, PhD.
vedúca oddelenia
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 727 43 23
e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
science(zavinac)vsbm.sk