Klub absolventov - Alumni Club
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Klub absolventov bol zriadený rozhodnutím rektora VŠBM dňa 10.6.2022.

Cieľom klubu je vytvoriť priestor na komunikáciu medzi absolventmi a vysokou školou za účelom vzájomnej spolupráce pri napĺňaní cieľom VŠBM v Košiciach a  v odbornom rozvoji našich absolventov. Činnosť klubu sa riadi štatútom Klubu absolventov.

Registrujte sa prostredníctvom formulára TU

Členovia Klubu absolventov – Alumni Club budú pravidelne informovaní o aktivitách a podujatiach na VŠBM a budú sa môcť za zvýhodnených podmienok zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré VŠBM realizuje v rámci celoživotného vzdelávania.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach