VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Dobrovoľný hasičský zbor
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
DHZ VŠBM
v Košiciach
DPO SR
Výbor DHZ VŠBM KE
Stanovy
Plán hlavných úloh na rok 2016
prihláška
Aktuality :
- plán súťaží pre rok 2016 nájdete na stiahnutie TU (formát pdf)


- Záchranná služba východ v spolupráci s organizáciou Záchranáři Česká Kamenice z Českej republiky si Vás týmto spôsobom dovoľujú pozvať na medzinárodné cvičenie GL RESCUE 2016, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. - 12. júna 2016 v okolí mesta Gelnica. Predbežný Váš záujem a približný počet zasahujúcich (stačí len počet) je potrebné nahlásiť odpoveďou na tento email do 24.4.2016 z dôvodu zabezpečenia potrebných ubytovacích kapacít a stravy. Záväznú vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 20.5.2016.
Odkazy na video z cvičenia GLrescue 2014 a GLrescue 2015: video č.1., video č.2. , video č.3. , Dokumenty : info o súťaži (formát pdf), prihláška (formát doc), Povinnosti veliteľa jednotky (formát pdf)


- súťaž  "TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR 2016" - 12.4.2016 : propozície k súťaži (formát pdf)foto z minuloročnej súťaže (formát pdf)video, plagát (formát pdf)


- 14.3.2016: Exkurzia v objekte Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
- V stredu 6.4.2016 sa uskutočnil prvý tréning športového družstva DHZ VŠBM. Naučili sme sa rozvíjať a zvinovať hadice a vyskúšali sme si požiarny útok z vodou. Tréning sme uskutočnili na Strednej odbornej škole technickej, kde nám ochotných kolegovia ( pod vedením Ing. Beáty Turčanikovej), poskytli potrebnú techniku.
- Dňa 21.4:2016 sa uskutočnil tréning DHZ VŠBM. Precvičili sme si disciplínu „požiarny útok s vodou“, ale zatiaľ bez vody. Keď budeme dobrí, bude aj voda :-)
- V sobotu 18.6.2016 sa na súťaži v Kokšov Bakši prvý krát predstavilo športové družstvo DHZ VŠBM. Umiestnilo sa na 10. mieste.