Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Dobrovoľný hasičský zbor
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
DHZ VŠBM
v Košiciach
DPO SR
Výbor DHZ VŠBM KE
Stanovy
Plán hlavných úloh na rok 2017
prihláška
Aktuality :
- plán súťaží pre rok 2016 nájdete na stiahnutie TU (formát pdf)


- Záchranná služba východ v spolupráci s organizáciou Záchranáři Česká Kamenice z Českej republiky si Vás týmto spôsobom dovoľujú pozvať na medzinárodné cvičenie GL RESCUE 2016, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. - 12. júna 2016 v okolí mesta Gelnica. Predbežný Váš záujem a približný počet zasahujúcich (stačí len počet) je potrebné nahlásiť odpoveďou na tento email do 24.4.2016 z dôvodu zabezpečenia potrebných ubytovacích kapacít a stravy. Záväznú vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 20.5.2016.
Odkazy na video z cvičenia GLrescue 2014 a GLrescue 2015: video č.1., video č.2. , video č.3. , Dokumenty : info o súťaži (formát pdf), prihláška (formát doc), Povinnosti veliteľa jednotky (formát pdf)


- súťaž  "TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR 2016" - 12.4.2016 : propozície k súťaži (formát pdf)foto z minuloročnej súťaže (formát pdf)video, plagát (formát pdf)


- 14.3.2016: Exkurzia v objekte Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
- V stredu 6.4.2016 sa uskutočnil prvý tréning športového družstva DHZ VŠBM. Naučili sme sa rozvíjať a zvinovať hadice a vyskúšali sme si požiarny útok z vodou. Tréning sme uskutočnili na Strednej odbornej škole technickej, kde nám ochotných kolegovia ( pod vedením Ing. Beáty Turčanikovej), poskytli potrebnú techniku.
- Dňa 21.4:2016 sa uskutočnil tréning DHZ VŠBM. Precvičili sme si disciplínu „požiarny útok s vodou“, ale zatiaľ bez vody. Keď budeme dobrí, bude aj voda :-)
- V sobotu 18.6.2016 sa na súťaži v Kokšov Bakši prvý krát predstavilo športové družstvo DHZ VŠBM. Umiestnilo sa na 10. mieste.
- dňa 25.2.2017 sa uskutočnilo valné zhormaždenie DPO za košický kraj. Jedným z mnohých bodov rokovania bola aj voľba nového regionálneho predsedu DPO Košice, ktorým bol doposial gen. Vendelín Fogaraš. Na základe výsledku volieb ho vo funkcii predsedu nahradí Miroslav Semanič (študent VŠBM 3. ročníka externej formy). Pri príležitosti odchodu gen. Vendelína Fogaraša do dôchodku sa mu vedenie VŠBM rozhodlo udeliť čestnú medailu a šerpu VŠBM za pomoc pri rozvoji dobrovoľného hasičstva na našej škole a dlhoročnú nezištnú prácu v rámci DPO na Slovensku. Ďakujeme.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Česť ich pamiatke !

Bližšie: RTVS,  Pohreb HaZZ Prešov, 16.5.2017  http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/125797#2199 

- Dňa 16.5.2017 sa konala  v areáli prešovskej hasičskej stanice posledná rozlúčka so zosnulými príslušníkmi OR HaZZ Prešov jeho riaditeľom Radoslavom Lackom (†48) a veliteľom družstva Petrom Toďorom (†43), ktorý   tragicky zahynuli 10. mája pri vykonávaní štátnej služby po páde policajného vrtuľníka na prešovskom vojenskom letisku, kde nacvičovali evakuáciu osôb z nebezpečného prostredia.
Na tomto akte náš DHZ pri VŠBM v Košiciach zastupovali Ing. Iveta Fabiánová, Ing. Peter Palko MBA  a Ing. Bohuslav Šejnoha  v doprovode gen. Miroslava Semaniča, a gen. Vendelína Fogaraša.