Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostných vied
Katedra ekonomiky a bezpečnosti v doprave
doc. Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.
Tel.: 055 / 720 56 11
Konzultačné hodiny (č.d. 110) :
po dohode cez e-mail
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
Katedra odborne garantuje prípravu študentov študijného odboru Bezpečnostné vedy v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.

Hlavným cieľom výučby je nasmerovanie  študentov do ekonomickej oblasti s využitím znalostí z profilujúcich predmetov. Dôraz je kladený  na ekonomické riziká, ktoré ovplyvňujú najmä činnosť fyzických a právnických osôb. V rámci výučby získajú  študenti hlbšie znalosti z problematiky krízovej ekonómie, verejných a podnikových financií, finančných trhov, logistických činností, náhodnosti a nástrojov, pomocou ktorých je možné usmerňovať a eliminovať riziká.
Medzi profilujúce predmety v rámci katedry ekonomickej bezpečnosti patrí:
- Základy ekonómie a ekonomiky,
- Ochrana ekonomických záujmov,
- Bezpečnosť dopravy a dopravnej infraštruktúry,
- Ekonomické nástroje ochrany osôb a majetku-voliteľný predmet,
- Finančný manažment,
- Logistika,
- Plánovanie a prognostika,

Katedra spolupracuje v rámci vedecko - odbornej činnosti s vysokými školami a pracoviskami v Slovenskej republike a v zahraničí. Výsledkom sú  publikácie v domácich a zahraničných časopisoch, vydávanie monografií, vysokoškolských učebníc a  reprezentácia školy na konferenciách a seminároch
Vedenie katedry:
doc. Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.
vedúci katedry

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax:  055 / 720 56 11
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
Kontakt na pracovníkov ÚBMaBD nájdete podľa odbornej príslušnosti na jednotlivých podstránkach katedier :
Ing. Peter Havaj, PhD., DBA
Tel.: 055 / 720 56 17
Konzultačné hodiny (č.d. 106) :
po dohode cez e-mail
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.
Tel.: 055 / 727 43 21
Konzultačné hodiny (č.d. 111) :
po dohode cez e-mail
e-mail:bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, DBA
Tel.: 055 / 727 56 15
Konzultačné hodiny (č.d. 112):
po dohode cez e-mail
e-mail: imrich.dufinec(zavinac)vsbm.sk
Ing.  Gabriel Hrubý, DBA, LL.M
Tel.: 055 / 720 10 78
Konzultačné hodiny (č.d.007) :
po dohode cez e-mail
e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. Igor Britchenko, DSc.
Tel.: 055 / 720 56 11
Konzultačné hodiny (č.d.109) :
po dohode cez e-mail
e-mail: igor.britchenko(zavinac)vsbm.sk
[ Katedra bezpečnostných vied - KBV ] [ Katedra ekonomiky a bezpečnosti v doprave - KEaBvD ] [ Katedra celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií - KCVaZŠ ]