VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
Predseda:                           Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc.

Podpredseda:                    Ing. Lucia Kováčová, PhD, MSc.

Zamestnanecká časť:     Ing. Martin Mašľan, MSc.
                                             RNDr. Ing. Lenka Šonková
                                             Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
                                             Ing. Iveta Fabiánová, LL.M
                                             Bc. Alena Buzová
                                             Ing. Norbert Naď, MSc.
                                             Ing. Zlatica Geročová

Študentská časť:              Juraj Izrael
                                             Šimon Slovinský
                                             Bc. Andrej Líška
                                             Nicole Stehlíková
                                             Michaela Vrždiaková

Tajomníčka:                       Ing. Martina Vacková, PhD, MBA


Zástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR:     Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc.
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR:      Šimon Slovinský
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR:     Jozef Lepáček
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 43 16
e-mail:
bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk