VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Predseda:                          Ing. Peter Palko MBA


Podpredseda:                   Ing. Lucia Kováčová, PhD.


Zamestnanecká časť :   JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA
                                             Ing. Martina Vacková, PhD.
                                             Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
                                             JUDr. Štefan Jakabovič LL.M.
                                             Ing. Martin Mašľan
                                             Ing. Iveta Fabianová
                                             Ing. Norbert Naď
                                             Bc. Zdenka  Deylová

Študentská časť:                 
                                            Bc. Dominika Mezovská
                                            Bc. Veronika Vargová
                                            Bc. Zlatica Geročová
                                            Andrej Líška
                                            Nicole Stehlíková

Tajomníčka :                   Bc. Zdenka Deylová


Zástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR:  Ing. Peter Palko MBA

Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR:  Nicole Stehlíková

Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Denisa Mészárosová
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
Ing. Peter Palko MBA

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 43 15
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk