VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
Ing. mult. Bohumil
Šejnoha, PhD., MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 43 21
e-mail: bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk
Predseda:                         
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.

Podpredseda:                  
doc. Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.

Tajomníčka:                      
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA

Zamestnanecká časť:    
Ing. Alena Buzová, PhD., MBA
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M
prof. hon. JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M
Ing. Drahomíra Mesárošová, LL.M
Ing. Kristína Staňová, PhD.
Mgr. Ing. Natália Töröková, DBA
Ing. Iveta Vincová, MBA

Študentská časť:             
Nikola Cuníková
Vanesa Čopíková
Tatiana Dzurňáková
Ivana Gjacková
Adam PavlíkZástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR: Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR: Vanesa Čopíková
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Bc. Oliver  Ličák