Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
PaedDr. Ivana Fedurcová,
PhD., MBA

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 56 14
e-mail: Ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk
Predseda:                         
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA

Podpredseda:                  
doc. Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.

Tajomníčka:                      
Ing. Iveta Vincová, MBA

Zamestnanecká časť:    
Ing. Alena Buzová, PhD., MBA
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M
prof. hon. JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M
Ing. Drahomíra Mesárošová, LL.M
Ing. Kristína Staňová, PhD.
Mgr. Ing. Natália Töröková, DBA
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.

Študentská časť:             
Nikola Cuníková
Vanesa Čopíková
Tatiana Dzurňáková
Ivana Gjacková
Adam PavlíkZástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR: PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR: Vanesa Čopíková
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Bc. Oliver  Ličák