VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
Predseda:                         
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.

Podpredseda:                  
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.

Zamestnanecká časť:    
JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M
Ing. Iveta Vincová
Bc. Drahomíra Mesárošová, LL.M
Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
Ing. Iveta Fabiánová, LL.M
Ing. Alena Buzová
Ing. Zlatica Geročová

Študentská časť:             
Bc. Michaela Šimonová
Bc. Juraj Izrael
Bc. Marek Zlacký
Bc. Martin Illeš
Bc. Alexander Albert

Tajomníčka:                      
Ing. Ivana Fedurcová, PhD.


Zástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR: Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR:  Bc. Michaela Šimonová 
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Bc. Jozef Lepáček   
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 43 21
e-mail:
bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk