Spolupráca s zahraničnými a domácimi inštitúciami
VŠBM Košice v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inej odbornej činnosti spolupracuje s mnohými akademickými, výskumnými a inými štátnymi či súkromnými inštitúciami doma a v zahraničí. Mnohé spolupráce sa vyvinuli na báze riešenia spoločných vedecko-výskumných projektov, ako aj na báze pedagogickej. So zahraničnými akademickými inštitúciami, s ktorými VŠBM Košice spája spoločný menovateľ bezpečnosť, má škola uzavreté rámcové zmluvy o spolupráci. Na tieto rámcové zmluvy nadväzujú, resp. v budúcnosti budú nadväzovať špecifické zmluvy o konkrétnej oblasti spolupráce, napr. výskumnej, pedagogickej, lektorskej, publikačnej a pod.

VŠBM Košice spolupracuje v takmer všetkých zložkách svojej činnosti s nasledujúcimi organizáciami, výskumnými a akademickými inštitúciami, súkromnými firmami a štátnymi organizáciami doma i v zahraničí:
Akadémia bezpečnosti a základov zdravia, Kyjev, Ukrajina
Boleslaw Markovski Higher School of Commerce in Kielce, Poľsko
Casa Colleege, Cyprus
Donetsk Law Institute of MIA of Ukraine
Donetsk Law Institutre of MIA of Ukraine
IPE Management School, Paris
Lublin University
Miskolc University, Hungary
Óbuda University Budapest, Hungary
Policajná akadémia Dolné Sazsko Nemecko
Polish University School of Varsaw
Politechnika lubelska (The University of Technology in Lublin)
Rzesov University
Staropolska Szkola Wysza
State University of New York, Institute of Technology (SUNY IT) v Utica, USA
Taras Shevchenko National University of Kiev
The New York Academy of Sciences, Serving Science, Technology and Society Worldwide  Since 1817, USA
Universidad de Salamanca Samanca
University of Business and Enterprice in Ostrowiec Świetokrzyski of Poland
University of Customs and Finance Ukraine
University of Zagreb
Univerzita obrany v Brne, ČR
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
Univesity of Security Individual and Public APEIRON, Krakow
Uzhorod Trade and Economics Institute State University of Trade and Economics
VŠB - TU Ostrava- FBI
VŠB-Technická univerzita Ostrava, ČR
VUZF - University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgary The Higher School of Security and Economics Plodiv, Bulgaria
Vysoká škola bezpečnosti a ochrany vo Varšave, Poľsko
Vysoká škola evropských a regionálních studií , o.s.p. České Budějovice, ČR
Vysoká škola Karlovy Vary, ČR
Vyzsia Szkola Handlova im. Bolesawa Markowskiego v Kielcach
Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim
Wyzsza szkola Zarzadzania Marketingowego i Jezyków Obcích w Katowicach, Poľsko

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
AOS gen., M.R. Štefánika,
DTI Dubnica nad Váhom
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJŠ Košice
Žilinská univerzita v Žiline,
Technická univerzita v Košiciach,
Technická univerzita  vo Zvolene

BayZoltán Bay Zoltán Foundation for Applied Research Institute for Logistics and Production Systems, European Academy of Forensic Science, Maďalrsko
European Association for Security
Európska obchodná spoločnosť (EBA) so sídlom v Oxforde, Veľká Británia
IELA (International e-Learning Association)
ISO 14001 a EN ISO 19011, ÖQS Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH Wien, Rakúsko
Medzinárodný slovanský inštitút, Ruská federácia


Beset, s.r.o. BA
BIS, s.r.o. Košice
Creative Industry Košice
G-CERTi
IDEEX, s.r.o. Košice.
Inštitút bezpečnosti práce
Klaster z.p.o.
Lynx, s.r.o KE, Spinea, Ltd. Prešov
Mesto Košice
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad v Košiciach
Odborná skúšobná komisia pre  preskúšanie spôsobilosti pre výkon interného auditu  v súlade s EN
PATRON International, s.r.o. Košice
Policajné prezídium Ministerstva vnútra SR a Sekcia IZS a KM MV SR, KR PZ Košice
RPIC Rožňava
SECAR, s.r.o. BA
SYTELI, s.r.o. Michalovce
Úrad komisára pre deti
Ústav informatiky SAV
VÝVOJ Martin, a.s.
Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
ZTS s.r.o.
Zväz civilnej ochrany východ
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE