Školské oddelenie
Riaditeľka oddelenia :
Umiestnenie oddelenia :

Košťova 1,
040 01 Košice 
(prízemie vľavo)

tel.: 055 / 727 43 20
       055 / 727 43 22
Ing. Zlatica Geročová
tel.: 055 / 727 43 20
e-mail: studijne(zavinac)vsbm.sk
Referát plánovania a kontroly :

Ing. Iveta Vincová
tel.: 055 / 727 43 22

e-mail: iveta.vincova(zavinac)vsbm.sk
Študijné oddelenie priebežne zasiela stručné operatívne informácie formou SMS z telefónneho čísla 0911 635 162.
STRÁNKOVÉ HODINY ODDELENIA :

PONDELOK :   OD 7.00 DO 15.00 hod.
UTOROK :       OD 7.00 DO 15.00 hod.
STREDA :        OD 7.00 DO 15.00 hod.
ŠTVRTOK:      OD 7.00 DO 15.00 hod.
PIATOK:         OD  7.00 DO 15.00 hod.
Poštová adresa :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17
040 01 Košice
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Zamestnanci :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Rektorát
Kukučínova 17
040 01 Košice
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE