Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Najvyšším riadiacim orgánom VŠBM v Košiciach je Správna rada. 

Na čele Správnej rady stojí Predseda správnej rady - Prezident.Správna rada VŠBM má v súčasnosti nasledovné zloženie :


predseda :
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc.,
DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH
členovia :
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc.