Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Najvyšším riadiacim orgánom VŠBM v Košiciach je Správna rada. 

Na čele Správnej rady stojí Predseda správnej rady - Prezident.Správna rada VŠBM má v súčasnosti nasledovné zloženie :


predseda : Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. DBA MSc. MBA LL.M.

člen
Ing. František Kolibár, DBA MBA