VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Kvestorát
Ekonomické oddelenie
Ekonomické oddelenie :
Informácie o sociálnych štipendiách
nájdete v sekcii "dokumenty"
Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
Tel. : 055 / 720 10 79
Sociálne štipendiá :
Umiestnenie oddelenia :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, prízemie
040 01 Košice
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ing. Antonina Titarenko, MBA
Tel.: 055 / 727 43 19
e-mail:stipendia(zavinac)vsbm.sk