Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Kvestorát
Ekonomické oddelenie
Ekonomické oddelenie :
Informácie o sociálnych štipendiách
nájdete v sekcii "dokumenty"
Sociálne štipendiá :
Umiestnenie oddelenia :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, prízemie - Kvestorát
040 01 Košice
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ing. Kristína Staňová, PhD.
Tel.: 055 / 720 10 75
e-mail:stipendia(zavinac)vsbm.sk
Viktória Kovácsová
Tel. : 055 / 720 10 79
e-mail: viktoria.kovacsova@vsbm.sk
stránkové dni :
utorok, streda, štvrtok: od 7.00 do 15.00 hod.