VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
Priestory vysokej školy
Kukučínova 17,
040 01 Košice
tel. / fax : 055  / 72 010 71

Rektorát,
Kvestorát,
Oddelenie prorektora pre informatiku a rozvoj,
Ekonomické oddelenie,
Oddelenie sociálnych štipendií.
Košťova 1,
040 01 Košice
ÚHTV - Tel.: 055 / 720 56 10
ÚBM - Tel.: 055 / 727 43 13
ÚEDB - Tel.: 055 / 720 56 13
ÚCV - Tel. : 055 / 677 18 89

Akademická knižnica -
tel. : 055 / 720 56 18,

Š
koliace stredisko SBS -
tel. : 055 / 677 18 89Oddelenie rektrora,
Oddelenie prorektora pre vzdelávanie,
Oddelenie prorektora pre vedu a výskum,
Ústav humanitných a technologických vied,
  Katedra humanitných a technologických vied,
  Katedra telovýchovy a športu,
Ústav bezpečnostného manažmentu,
  Katedra bezpečnostného manažmentu,
  Katedra kybernetickej bezpečnosti,
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti,
  Katedra bezpečnosti v doprave,
  Katedra ekonomickej bezpečnosti,
Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií
Školské oddelenie,
Akademická knižnica,
Jazyková učebňa,
Klasická študoňa a PC študovňa,
Počítačová učebňa č. 2.,
budo-telocvičňa, posilňovňa,
Laboratórium geografických informačných systémov
Laboratórium analýzy rizík
Laboratórium navigačných, mapovacích a monitorovacích systémov
Laboratórium kriminalistiky
Laboratórium elektroniky a technických bezpečnostných prostriedkov Školiace stredisko pre SBS - Patron Internacional s.r.o.

učebne : Aula akademika Milana Čiča - posluchárne A, B ;
K/U 1; K/U 2; K/U 3; K/U 4; K/U 5; K/U 6; K/U 7; K/U 8
Výcvikové centrum
Kysak

Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak - účelové pracovisko
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
mapa pracovísk (pdf)

Zväčšiť mapu

Zväčšiť mapu