Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Centrum podpory študentov VŠBM
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Centrum podpory má primárne plniť úlohy vyplývajúce z § 100 a § 100a Zákona č. 131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem zákonom definovaných úloh centrum realizuje aj ďalšiu podporu vyplývajúcu z charakteru a potrieb VŠBM v Košiciach.

Úlohy podľa § 100a  zákona 131/2002 Z.z. o VŠ - Poskytovanie poradenstva :
- na účely zlepšovania duševného zdravia študentov,
- ich motivácie k štúdiu,
- pomoci pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť riadne skončenie štúdia,
- pomoci pri uplatnení sa na trhu práce.

Úlohy podľa § 100 zákona 131/2002 Z.z. o VŠ - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami rieši podľa novely zákona len štátna a verejná škola. Naša vysoká škola sa napriek tomu hlási k téjto forme pomoci a má dlhodobo delegovanú kontaktnú osobu pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami :
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.
Tel.: 055 / 720 56 11
VŠBM v Košiciach, Košťova 1, 04001 Košice, 1. poschodie , č.d. 110
 
Ďalšia činnosť a poradenstvo súvisiace s charakterom štúdia na VŠBM :
- manažment a koučovanie tútorov,
- technická IT podpora študentov (podpora@vsbm.sk)
- sprostredkovanie ubytovania,
- študentské preukazy ISIC,
- sociálne štipendiá (Viktória Kovácsová, e-mail: stipendia@vsbm.sk)
- jazyková podpora - anglický jazyk,
- podpora študentov z Ukrajiny,
- podpora študentov z Vietnamu,
- podpora profesionálnych športovcov z radou študentov,
- iné úlohy, ktoré vyplynú z rozvoja VŠBM a meniacich sa potrieb študentov.
Vedenie centra:
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 720 56 14
e-mail: ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk
Štatút centra podpory študentov VŠBM