VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko),
v spolupráci s „World Jurist Association“ (USA),


na základe dohody o spolupráci vysokých škôl, v rámci zahraničnej akreditácie partnera a oprávnenia zriaďovať štúdiá  v odbore „Právo“, ponúkajú podiplomové „Štúdium práva pre manažérov a podnikateľov“, v študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v Poľskej republike, štandardy EÚ:

„Master of Laws - LL.M.“

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)

Dátum udelenia akreditácie : 2. júna 2015

Celková cena štúdia:
  3000 €  (možnosť platby v 2 splátkach: 1500 € do 26.10.2018 a 1500 € do 1.3.2019)

Termín nasledujúceho LL.M. štúdia: bude oznámené

Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Odborný garant:
Dr.h.c. mim. prof. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M.


Bližšie informácie o štúdiu :


- obsah štúdia si máte možnosť prezrieť TU,
- štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice,
- organizácia štúdia: v piatok (v odpoludňajších hodinách) a sobotu každý druhý týždeň počas akademického roka, alebo podľa rozhodnutia v skupine,


Štúdium LL.M. - Master of Laws
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Master of Laws
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Vyplnené prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Kukučínova 17, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Informácie prebiehajúceho štúdia:

Prvé stretnutie poslucháčov LL.M štúdia sa uskutoční  26. 10. 2018 o 16.00 hod. v miestnosti KU8 (MBA učebňa) 3. posch., Koštova 1 Košice
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce LL.M (formát rtf)

zadanie záverečnej práce LL.M
(format doc)


Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)