Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a PPA Business School – Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe: 


„Master of Laws – LL.M“


Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)

Celková cena štúdia: 
2800 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Prihlášky prijímame: do 20. októbra 2023

Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Odborný garant: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPHBližšie informácie o štúdiu :

- obsah štúdia si máte možnosť prezrieť TU,
- štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice,
- organizácia štúdia: v piatok (v odpoludňajších hodinách) a sobotu každý druhý týždeň počas akademického roka, alebo podľa rozhodnutia v skupine,Štúdium LL.M - Master of Laws
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Master of Laws
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce LL.M (formát rtf)

zadanie záverečnej práce LL.M
(format docx)


Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)
Informácie prebiehajúceho štúdia:

Rozvrh pre letný semester 2023/2024 (formát pdf)