Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora


Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach nema pridelené práva pre habilitačné konania a konania na vymenovanie profesora.

Obsadzovanie funkčných miest "docent" a "profesor" sa riadi podľa smernice SM 10_Riadenie ľudských zdrojov (vrátane zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkčných miest profesorov a docentov).

Výberové konania na obsadzovanie funkčných miest sa zverejňujú nas podstránke Výberové konania pre obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov.Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE