Popis vnútorného systému zabezpečovania kvality (VSK) pdf
Rada kvality VŠBM v KE pdf
Štatút rady kvality VŠBM v KE pdf
Menovanie zmocnena pre VSK pdf
Štatút zmocnenca pre VSK pdf
Rada pre študijné programy VŠBM v KE pdf
Rada pre akreditáciu študijných programov VŠBM pdf
   
Register dokumentácie VSZK pdf
Register smerníc a popriadkov VSK pdf
Register formulárov VSK pdf
   
Dokumenty školy link
   
Správa z preskúmania VSK manažmentom za r. 2022 pdf
Ďalšie dokumenty vnútorného systému zabezpečovania kvality link
   
Klub absolventov - Alumni Club link
   
 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach