Copyright © Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  
Popis vnútorného systému zabezpečovania kvality (VSK) pdf
Rada kvality VŠBM v KE pdf
Štatút rady kvality VŠBM v KE pdf
Menovanie zmocnena pre VSK pdf
Štatút zmocnenca pre VSK pdf
Rada pre študijné programy VŠBM v KE pdf
Rada pre akreditáciu študijných programov VŠBM pdf
   
Ďalšie dokumenty školy link
   
Ďalšie dokumenty vnútorného systému zabezpečovania kvality link
   
Klub absolventov - Alumni Club link
   
 
Vnútorný systém kvality
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE