Popis vnútorného systému zabezpečovania kvality (VSZK) pdf
Rada kvality VŠBM v KE pdf
Štatút rady kvality VŠBM v KE pdf
Menovanie zmocnenca pre VSK pdf
Štatút zmocnenca pre VSK pdf
Rada pre študijné programy VŠBM v KE pdf
Rada pre akreditáciu študijných programov VŠBM pdf
Register dokumentácie VSZK pdf
Register smerníc a popriadkov VSZK pdf
Register formulárov VSK pdf
Správa z preskúmania VSK manažmentom za r. 2022 pdf
Ďalšie dokumenty vnútorného systému zabezpečovania kvality link
Klub absolventov - Alumni Club link
Vnútorný systém zabezpečovania kvality
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

english version of

the Internal Quality

Assurance System

(IQAS)