často kladené otázky - FAQ
Videoprezentácia školy
Videoprezentácia zobrazuje priestory, výuku, vybavenie, pracoviská a laboratória VŠBM v Košiciach ako aj niektoré aktivity akademického roka. V závere prvej časti je ukážka kurzov prežitia v sťažených podmienkach vo Výcvikovom centre VŠBM v Kysaku.
Druhá časť videa je venovaná vedecko-výskumnému potenciálu VŠBM v rámci kooperácie s externými inštitúciami a firmami z praxe.
späť na  hlavnú stránku
Možnosti štúdia na VŠBM v Košiciach