Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach od akademického roku 2010/2011 zahájila vydávanie druhého vlastného časopisu s polročnou periodicitou pod názvom "Košická bezpečnostná revue". Časopis dáva priestor odbornej verejnosti prezentovať poznatky z rôznych oblasti života, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť osôb a majetku. Jednotlivé príspevky sú recenzované vybranými odborníkmi s dlhoročnou pracou v odbore.
Košická bezpečnostná revue - recenzovaný vedecký časopis
Redakcia časopisu :

Kukučínova 17,
040 01 Košice
e-mail : info(zavinac)vsbm.sk
Čísla vydané v roku 2013 :

číslo 1/2013
(formát pdf)

číslo 2/2013 (formát pdf)
Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10
ISSN 1338-4880  (tlačené vydanie)
ISSN 1338-6956 (online)

periodicita : polročník
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Motto :  " Ten kto sa kvôli bezpečnosti bezdôvodne vzdáva
Benjamín Franklin
slobody, nezaslúži si ani slobodu ani bezpečnosť "
Čísla vydané v roku 2012 :

číslo 1/2012
(formát pdf)

číslo 2/2012 (formát pdf)
Čísla vydané v roku 2011 :

číslo 1/2011
(formát pdf)

číslo 2/2011 (formát pdf)
Periodikum vydáva :
Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva  v Košiciach,
Kukučínova 17,
040 01 Košice
IČO: 35 577 720

e-mail : info(zavinac)vsbm.sk,
tel./fax: + 421 (0) 55 72 010 71


Čísla vydané v roku 2014 :

číslo 1/2014
(formát pdf)

číslo 2/2014 (formát pdf)
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Čísla vydané v roku 2015 :

číslo 1/2015
(formát pdf)

číslo 2/2015 (formát pdf)
mimoriadne číslo k príležitosti konania 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 2015
Čísla vydané v roku 2016 :

číslo 1/2016
(formát pdf)

číslo 2/2016 (formát pdf)
mimoriadne číslo k príležitosti konania 10. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA