VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedúci laboratória :

Ing. Peter Havaj, PhD.
Tel.: 055 / 720 56 17
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika laboratória

Laboratórium kriminalistiky - je zamerané na prácu a výskum v špecializovanej oblasti forenzných vied a to problematiky vzniku zotrvania a zániku kriminalistických stôp na mieste kriminalisticko- relevantnej udalosti s cieľom ich vyhľadania, zaistenia a následného skúmania za účelom pozitívnej identifikácie pre proces objasňovania kriminálno-relevantných udalosti s využitím metód kriminalistickej techniky. Vychádzajúc zo širokého spektra kriminalisticko-technických metód využívaných samotnou kriminalistikou je laboratórium kriminalistickej techniky  vybavené rôznorodou technikou


Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažmentu - ÚBM
Laboratórium kriminalistiky