VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedúci laboratória :

prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Tel. /fax : 055 / 720 56 13
e-mail: dusan.repcik(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika a vybavenie laboratória


Laboratórium elektroniky a technických bezpečnostných prostriedkov (kapacita 25) určené pre skúmanie elektronických prvkov a technických prostriedkov monitorujúcich priestor resp. iný chránený záujem z bezpečnostného hľadiska ako aj na zber dát z týchto prostriedkov. Medzi základné vybavenie laboratória patria elektrotechnické meracie prístroje, napr. elektrické napájacie zdroje, jednoduché analógové a digitálne univerzálne meracie prístroje, osciloskopy a taktiež rôzne pomôcky na meranie, špeciálne senzorové systémy Učebňa sa využíva na cvičenia z predmetov: základy elektroinžinierstva, bezpečnostné prostriedky ochrany objektu.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažmentu - ÚBM
Laboratórium elektroniky a technických bezpečnostných prostriedkov