VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedúci laboratória :

prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.
Tel./fax:  055 / 720 56 15
e-mail: ludovit.nad(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika laboratória

Laboratórium analýzy rizík - špecializované pracovisko pre potreby študentov vyšších ročníkov a študentov doktorandského štúdia. Laboratórium je zamerané na využívanie softvérových nástrojov na analýzu rizík ako podporného nástroja pri plánovaní a rozhodovaní. Využíva sa na modelovanie a analýzu environmentálnych rizík (kontaminácia a znečistenie vodných zdrojov, rádioaktivita, odpady, a pod.), priemyselných rizík (zraniteľnosť, obnova systémov, atď.) a ekonomických rizík.

Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti - ÚEDB
Laboratórium analýzy rizík