25.4.2017 :
Študenti končiacich ročníkov pozor, pred prihlasením sa na štátnu skúšku je potrebné si vysporiadať všetky zaväzky voči Akademickej knižnici, o čom obdržíte potvrdenku potrebnú k zápisu na ŠS.
21.4.2017 :
Dňa 26.4.2017 o 10.00 hod. sa v Aule akademika M. Čiča uskutoční prednáška gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M. na tému Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti.
10.4.2017 :
Oznam pre 2.Ing. DF a EF: Dobrý deň, z poverenia pána prezidenta Vám oznamujem, že indexy  je potrebné odovzdať na školskom. odd. VŠ za účelom vpísania hodnotenia z predmetu Bezpečnosť podniku.  Po vpísaní hodnotení, Vám  bude oznámené, kedy si môžete  indexy opäť vyzdvihnúť.
3.4.2017 :
Informácia pre končiace ročníky Bc. a Ing.
21.2.2017 :
Oznam o zvolení Rektora Akademickým senátom VŠBM viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
17.1.2017 :
Predkladanie návrhov na kandidátov na rektora VŠBM viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac
18.8.2015 :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu: VŠBM v Košiciach, Rektorát, Kukučínova 17, 04001 Košice