Video: Návšteva delegácie VŠBM na Ukrajine
späť na  hlavnú stránku