Vedenie katedry:
Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
vedúci katedry

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 727 43 21
e-mail: peter.losonczi(zavinac)sbm.sk
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažérstva - ÚBM
Katedra kybernetickej bezpečnosti
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, MSc.
(profil pedagóga)
Tel.č.:055 / 727 43 21
Konzultačné hodiny (č.d. 001D) :
Streda:13:00 -15:00 hod. alebo
po dohode cez
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Ing. Norbert Naď, MSc.
(profil pedagóga)
Tel.č.: 055 / 727 43 17
Konzultačné hodiny (č.d. 204) :
Pondelok: 9,40 - 11.00 hod.
e-mail: norbert.nad(zavinac)vsbm.sk
Katedra má za cieľ pripravovať absolventov vysokoškolského štúdia, ktorí sú schopný samostatne vykonávať manažérske funkcie v oblasti informačnej bezpečnosti, ako aj v krízových situáciách. Absolventi majú znalosti okrem technicky zameraných predmetov aj z teórie riadenia, humanitných vied, bezpečnostných vied, interpretácie a aplikácie práva v praxi, pričom pracujú so systémom štandardov riadenia informačnej bezpečnosti verejnej správy, ktoré sú aplikovateľné aj na súkromný sektor. Absolventi sa nachádzajú v polohe užívateľa informačných a komunikačných technológií, pričom ich prioritou je zaistenie komplexnej ochrany informácií uchovávaných v rôznej forme z hľadiska technického, organizačného, z pohľadu štandardov pre informačnú bezpečnosť, riadenia ľudských zdrojov, fyzickej bezpečnosti, sociálneho inžinierstva a iných dôležitých hľadísk. Štúdium na katedre je smerované v súlade s koncepciou informačnej (kybernetickej) bezpečnosti SR.
[ katedra bezpečnostného manažmentu - KBM ][ katedra kybernetickej bezpečnosti - KKB ]