VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach v spolupráci s CIS - Certification & Information Security Services organizuje kurzy :
Prihlásiť sa môžete formou záväznej prihlášky, ktorú zašlete e-mailom  na: 
|záväzná prihláška||partnerské organizácie|
Kurzy podľa noriem ISO
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "možnosti štúdia"
a poštou na adresu :

doc. Ing. Imrich Dufinec, PhD., mim. profesor
Košťová 1,
040 01 Košice

Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Doktorandské štúdium
možnosti  rozšírenia  vzdelania