Vicerektor,
poverený vedením úradu prorektora pre vzdelávanie
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č.: 055 / 720 10 74
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Vedenie akademickej časti vysokej školy
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Prorektorka pre vedu a výskum:
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č. 055 / 727 43 23
e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
Kvestor:
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č. 055 / 720 10 78,
e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk
Prezident VŠBM v KE - poverený rektor:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing.
Marián Mesároš, DrSc. DBA  MSc. MBA LL.M.

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č.: 055 / 720 10 71
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk