VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
Priestory vysokej školy
Košťova 1,
040 01 Košice
tel. : 055  / 72 010 71

ÚHTV - Tel.: 055 / 720 56 10
ÚBMaBD - Tel.: 055 / 727 43 12
ÚCVaZŠ - Tel. : 055 / 727 43 19

Akademická knižnica -
tel. : 055 / 720 56 18,

Š
koliace stredisko SBS -
tel. : 055 / 727  43 16

Rektorát,
Oddelenie prorektora pre informatiku a rozvoj,
Oddelenie prorektora pre vzdelávanie,
Oddelenie prorektora pre vedu a výskum,
Kvestorát,

Ústav humanitných a technologických vied,
  Katedra humanitných a technologických vied,
Ústav bezpečnostného manažmentu a bezpečnosti v doprave
  Katedra bezpečnostného manažmentu a bezpečnosti v doprave,
  Katedra informačnej bezpečnosti,
  Katedra bezpečnosti finančných operácií,
Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií

Ekonomické oddelenie,
Oddelenie sociálnych štipendií,
Školské oddelenie,
Akademická knižnica,
Jazyková učebňa,
Klasická študovňa a PC študovňa,
Počítačová učebňa č. 2.,
budo-telocvičňa, posilňovňa,
Laboratórium geografických informačných systémov
Laboratórium analýzy rizík
Laboratórium navigačných, mapovacích a monitorovacích systémov
Laboratórium kriminalistiky
Laboratórium elektroniky a technických bezpečnostných prostriedkov Školiace stredisko pre SBS - Patron Internacional s.r.o.

učebne : Aula akademika Milana Čiča - posluchárne A, B ;
K/U 1; K/U 2; K/U 3; K/U 4; K/U 5; K/U 6; K/U 7; K/U 8

  Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak - účelové pracovisko
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Zväčšiť mapu