VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom
programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ:


„Master of Science in Management,
  specialisation Strategic management“
                            


Dĺžka štúdia: 1 semester štúdia (90 hodín)

Tématické okruhy štúdia:
- Teória a metodológia bezpečnostného manažmentu
- Projektový manažment
- Kybernetická bezpečnosť
- Kvalita výroby a služieb
- Právne aspekty bezpečnostného manažmentu
- Záverečný test
- Záverečná obhajoba práce


Termín nasledujúceho MSc. štúdia:
od októbra 2021

Základná kvalifikačná požiadavka:
štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského
                                                 štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Celková cena štúdia: 2500 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Odborný garant: Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
Štúdium MSc. - Master of Science
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Master of Science
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Dokumenty :
smernica k spracovaniu záverečnej práce MSc. (fotmát rtf)

Zadanie podiplovej práce MSc. (formát doc)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)
Informácie prebiehajúceho štúdia:

Novinka: Ponuka podiplomového štúdia
pracovisko
Topoľčany
Vážení študenti podiplomového štúdia  (MBA, LL.M, MSc., DBA, MPH) na VŠBM v KE,

s poľutovaním vám oznamujeme, že otvorenie AR 2020/2021 pre podiplomové štúdium - t.j. 23.10.2020  piatok sa neuskutoční kvôli pandemickým opatreniam. Ale keďže naša vysoká škola už dlhodobo poskytuje publikáciu pre každý podiplomový semester, vyexpedujeme vám doporučenou poštou publikáciu za daný semester, v ktorej budú všetky prednášky, a z ktorej bude pozostávať aj test.
Poprosíme vás o poctivú prípravu samostatne až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Fabianovú, LL.M, asistent prezidenta VŠBM v KE, e-mail: vsbm@vsbm.sk, tel.: 0911 635 161