VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom
programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ:

:

„Master of Laws - LL.M“

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)

Celková cena štúdia: 
2800 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Termín nasledujúceho LL.M. štúdia:
od októbra 2021

Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Odborný garant: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPHBližšie informácie o štúdiu :

- obsah štúdia si máte možnosť prezrieť TU,
- štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice,
- organizácia štúdia: v piatok (v odpoludňajších hodinách) a sobotu každý druhý týždeň počas akademického roka, alebo podľa rozhodnutia v skupine,Štúdium LL.M - Master of Laws
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Master of Laws
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Informácie prebiehajúceho štúdia:
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce LL.M (formát rtf)

zadanie záverečnej práce LL.M
(format doc)


Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)

Novinka: Ponuka podiplomového štúdia
pracovisko
Topoľčany
Vážení študenti podiplomového štúdia  (MBA, LL.M, MSc., DBA, MPH) na VŠBM v KE,

s poľutovaním vám oznamujeme, že otvorenie AR 2020/2021 pre podiplomové štúdium - t.j. 23.10.2020  piatok sa neuskutoční kvôli pandemickým opatreniam. Ale keďže naša vysoká škola už dlhodobo poskytuje publikáciu pre každý podiplomový semester, vyexpedujeme vám doporučenou poštou publikáciu za daný semester, v ktorej budú všetky prednášky, a z ktorej bude pozostávať aj test.
Poprosíme vás o poctivú prípravu samostatne až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Fabianovú, LL.M, asistent prezidenta VŠBM v KE, e-mail: vsbm@vsbm.sk, tel.: 0911 635 161