VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
Predseda:                         
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc.

Podpredseda:                  
Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc.

Zamestnanecká časť:    
Ing. Martin Mašľan, MSc.
RNDr. Ing. Lenka Šonková
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA
Ing. Iveta Fabiánová, LL.M
Ing. Alena Buzová
Ing. Norbert Naď, MSc.
Ing. Zlatica Geročová

Študentská časť:             
Juraj Izrael
Šimon Slovinský
Bc. Andrej Líška
Nicole Stehlíková
Michaela Vrždiaková

Tajomníčka:                      
Ing. Martina Vacková, PhD., MBA


Zástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR:     Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc.
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR:      Šimon Slovinský
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR:     Jozef Lepáček
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 43 21
e-mail:
bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk