VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom
programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ:


„Master of  Public  Health“

Dĺžka štúdia: 2 semestre štúdia
Štúdium MPH - Master of  Public  Health
 
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia prevažne medicínskych a zdravotníckych odborov a rôznych iných typov vysokých škôl, minimálne prvého stupňa.

Termín nasledujúceho MPH štúdia:
termín bude upresnený

Garant štúdia:
prof. Dr. Michael Wooi, dekan Fakulty medzinárodných štúdií so sídlom v Londýne, IPE Management School - Paris.

Odborný garant za SR :
Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., MBA

Cena štúdia:  2800 € (s možnosťou kolektívnej zľavy alebo rozloženia školného na splátky)
Prvý semester :
- Ochrana zdravia (enviromentálne zdravie, zdravie pri práci)
- Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov
- Prevencia (vybraných ochorení)
- Obchodné právo v podnikaní
- Ekonomika zdravotníctva
- Rokovania v podnikaní a seminár podnikateľsko-obchodných aktivít
- Semestrálny test

Druhý semester:
- Zdravotnícke právo
- Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
- Zdravotná politika
- Ochrana práv zamestnancov a zamestnávateľov
- Nové trendy v zdravotníctve
- Masmediálna komunikácia
- Semestrálny test
- Obhajoba podiplomovej práce
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice

k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce (fotmát rtf)

zadanie podiplomovej práce MPH (format doc)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)
Jazyk štúdia : štúdium vrátane záverečnej práce je v slovenskom jazyku.

Študijná literatúra: Pre každý semester sa vydáva kumulovaná knižná publikácia pre všetky prednášané predmety, ktorú ma študent k dispozíciií zdarma.

Miesto a čas štúdia: štúdium sa realizuje v priestoroch Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, Košice  každý druhý piatok od 16.00 hod.

Ukončenie štúdia: absolvovanie semestrálnych testov a obhajoba podiplomovej práce pred komisiou zloženou z domácich a zahraničných odborníkov.

Prevzatie absolventského diplomu: z pravidla počas promočného aktu absolventov v mesiaci jún v Aule akademika M. Čiča, VŠBM v Košiciach.

Novinka: Ponuka podiplomového štúdia
pracovisko
Topoľčany
Informácie prebiehajúceho štúdia:
Vážení študenti podiplomového štúdia  (MBA, LL.M, MSc., DBA, MPH) na VŠBM v KE,

s poľutovaním (ale možno Vás to aj  poteší J ) vám oznamujeme, že otvorenie AR 2020/2021 pre podiplomové štúdium - t.j. 23.10.2020  piatok sa neuskutoční kvôli pandemickým opatreniam. Ale keďže naša vysoká škola už dlhodobo poskytuje publikáciu pre každý podiplomový semester, vyexpedujeme vám doporučenou poštou publikáciu za daný semester, v ktorej budú všetky prednášky, a z ktorej bude pozostávať aj test.
Poprosíme vás o poctivú prípravu samostatne až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Fabianovú, LL.M, asistent prezidenta VŠBM v KE, e-mail: vsbm@vsbm.sk, tel.: 0911 635 161